Brukeravtale

Velkommen til Huffagjengen 
Disse brukervilkårene er viktige og regulerer forholdet mellom deg og Happii og påvirker dermed dine juridiske rettigheter og forpliktelser. Før du går inn i Huffagjengen sin fantastiske verden, les derfor disse vilkårene

HappiiS BRUKERAVTALE

Happii (heretter «Happii», «oss», «vår» eller «vi») tilbyr en digital lydboktjeneste med personlig tilpassede funksjoner («Tjenesten») som gir deg (heretter «du» eller «Abonnenten») mulighet til å få tilgang til lydbøker, e-bøker og annet litterært innhold relatert til Huffagjengen(«Innholdet») streamet over internett til mobiltelefonen din eller til en annen kompatibel enhet med internett tilgang. 

 

Ved å opprette en konto, en Gratis Prøveperiode og/eller en abonnementsplan med Happii, ved å kjøpe og/eller innløse et Gavekort, ved å laste ned, få tilgang til og/eller bruke Huffagjengen-appen eller Huffagjengen.no sin hjemmeside, ved bruk av en tilleggstjeneste eller et produkt levert av Happii eller på annen måte få tilgang til eller bruke Innholdet, egenskapene eller funksjonene i Tjenesten som Happii tilbyr, inngår du en bindende avtale med Happii der du aksepterer og godtar å overholde disse brukervilkårene. Du bekrefter og godtar også at Happii behandler dine personopplysninger i samsvar med Happiis personvernpolicy.

 

Disse Vilkårene beskriver på hvilke betingelser Tjenesten gjøres tilgjengelig for deg og erstatter tidligere avtalte vilkår og betingelser. Å godta disse er en betingelse for din tilgang til og bruk av Tjenesten. Ved å akseptere dem aksepterer og godtar du at Happii kan si opp avtalen eller suspendere din tilgang til Tjenesten når som helst og uten forvarsel dersom du ikke overholder alle bestemmelsene her. Hvis du ikke godtar Vilkårene (som definert nedenfor), kan du ikke bruke Tjenesten, og hverken få tilgang til eller bruke Innhold levert av Happii.

 

Utover dette kan ytterligere vilkår gjelde for enkelte deler av Tjenesten, som for eksempel regler for en bestemt konkurranse, særskilte betingelser for tilleggstjenester eller andre aktiviteter, eller for enkelte former for ekstra Innhold, eller for de forskjellige abonnementsplaner, og for andre produkter og programvarer som er tilgjengelige gjennom Tjenesten. Hvis tilleggsbetingelser er påkrevd, vil disse bli opplyst i forbindelse med relevante aktiviteter eller produkter. 

 

Eventuelle tilleggsbetingelser gitt av Happii kommer i tillegg til disse Vilkårene, og vil ved eventuell motstrid gjelde foran disse Vilkårene.

 

Disse brukervilkårene, Happiis personvernpolicy og eventuelle andre tilleggsvilkår fra Happii er i det følgende omtalt i fellesskap som «Vilkårene».

Den til enhver tid gjeldende versjon av Vilkårene vil alltid være tilgjengelig på huffagjengen.no hjemmeside.

1. Aldersgrense og betingelser for å kunne ha en konto

1.1.For å være kvalifisert til å akseptere Vilkårene og opprette en konto eller inngå en abonnementsplan med Happii, må du

  • a) være minst atten (18) år gammel og/eller på annen måte ha fullmakt og rettslig myndighet til å inngå denne avtalen ved lov i det landet der Tjenesten blir gjort tilgjengelig for deg;
  • b) være bosatt i landet der Tjenesten er tilgjengelig for deg; og
  • c) godta å være bundet av Vilkårene.

1.2.Du må også gi Happii riktige opplysninger om deg selv når du oppretter en konto hos oss, oppgi riktig kontaktinformasjon og en gyldig betalingsmåte. Å godta Vilkårene og gi slik informasjon er en betingelse for din tilgang til og bruk av Tjenesten. Hvis du ikke godtar Vilkårene kan du ikke bruke Tjenesten eller dets funksjoner eller bruke slikt Innhold som leveres med Tjenesten.

2. Tjenesten

2.1.Happii tilbyr en personlig digital tjeneste  der du som Abonnent kan streame og/eller midlertidig laste ned lydbøker, e-bøker og annet litterært Innhold til mobiltelefonen din eller via andre enheter med Internett tilgang som er tilgjengelige via Huffagjengen-appen. 

I tillegg inneholder Tjenesten personlige anbefalinger, meldinger og funksjoner som er utviklet og endret spesielt for deg for å forbedre din brukeropplevelse. Happii kan også til enhver tid tilby tilgang til ulike typer sosiale medier, som kan være åpne for publikum eller lukkede, for ytterligere å forbedre og berike din brukeropplevelse. Med mindre annet er avtalt gjennom tilleggsbetingelser eller under en abonnementsplan som tilbys deg av Happii, kan Tjenesten, som beskrevet ovenfor, bare brukes til din ikke-kommersielle personlige bruk i samsvar med Vilkårene.

2.2.For å kunne bruke Tjenesten må du bruke en Internett-tilkoblet enhet som er kompatibel med applikasjonens tekniske krav eller en av Happiis forretningspartnerplattformer som Huffgajengens applikasjon er installert på, og oppgi til oss eller vår forretningspartner ditt valg av en betalingsmåte som er akseptert av Happii og som til enhver tid er gjeldende. Besøk Huffagjengen.no sin hjemmeside for en fullstendig og oppdatert liste over de tekniske kravene til bruk av Tjenesten, en fullstendig liste over Happiis forretningspartnere og en liste over de aksepterte betalingsmåtene. Happii forbeholder seg imidlertid retten til når som helst å endre de tekniske kravene til bruken av Tjenesten og til å endre, legge til eller fjerne forretningspartnere og betalingsmetoder. Happii vil gjøre sitt beste for å varsle deg, via e-post eller via push-melding fra Tjenesten, om eventuelle endringer som kan begrense din tekniske mulighet til å bruke Tjenesten. Slik melding vil bli sendt innen tretti (30) dager før ikrafttredelsen av endringene. Happii forbeholder seg retten til når som helst å legge til eller fjerne en forretningspartner og betalingsløsning uten forvarsel.

3. Abonnementsplan

3.1.Happii forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å tilby Tjenesten gjennom ulike typer abonnementsplaner eller betalingsalternativer, noe som kan bety å inkludere, men ikke er begrenset til: salgsfremmende planer, planer levert av (eller sammen med) tredjeparter, enkeltbetalinger, planer basert på antall tilbudte samtidige strømmer, eller planer basert på begrensninger i Innholdet som tilbys.

3.2.Happii forbeholder seg retten til, når som helst og etter eget skjønn, å legge til nye planer, fjerne eksisterende planer eller endre noen funksjoner eller funksjonaliteter i slike abonnementsplaner. Dersom en slik endring har vesentlig påvirkning på en eksisterende abonnementsplan til skade for en Abonnent, vil Abonnenten bli informert om dette og ha mulighet til å si opp tjenesten i henhold til § 12 i disse Vilkårene.

3.3.Antall samtidige strømminger som tilbys under en abonnementsplan, vil avhenge av hvilken type abonnementsplan du har registrert deg for, og vil bli nærmere omtalt i tilleggsbetingelser som aksepteres separat.

3.4.Vennligst se Huffagjengens  nettside for oppdatert prisinformasjon og hvilken type priser og betalingsalternativer som til enhver tid tilbys i ditt hjemland. Her finner du også en presentasjon av gjeldende tilgjengelige abonnementsplan(er) og tilhørende tilleggsbetingelser (inkludert eventuelle begrensninger) som du må akseptere separat for å få tilgang til en slik plan.

3.5.Informasjon om din nåværende status og kundeforhold  får du ved å gå inn på kontoen din på Huffagjengen.no sin  nettside (det vil si ved å logge inn på din konto med brukernavn og passord og ved å navigere til «mine sider»).

3.6.Dersom du tilbys flere forskjellige betalingsalternativer eller abonnementsplaner, kan du bytte fra din nåværende abonnementsplan til en annen abonnementsplan som Happii måtte tilby. Enhver slik endring vil kunne tre i kraft den dagen da endringen ble registrert og må vare frem til din neste faste betalingsdato, før en ny endring kan registreres for samme konto. Din opprinnelige betalingssyklus på tretti (30) dager vil ikke bli endret ved et bytte mellom ulike abonnementsplaner. Du kan enkelt se gjennom, administrere eller endre kontoinformasjonen din og abonnementsplanen ved å gå inn på kontoen din (dvs. ved å logge deg på din Happii-konto med brukernavn og passord og ved å navigere til «mine sider»).

4. Priser og betaling

4.1.Alle dine betalinger går gjennom en tredjeparts betalingsleverandør som Happii samarbeider med, før de blir overført til Happii.

4.2. Abonnementet forhåndsbetales månedlig frem til abonnementet er sagt opp. Det vil si fra den dato du aktiverer ditt abonnement, eller hvis abonnementet har startet med en gratis prøveperiode fra datoen for utløpet av en slik prøveperiode, med mindre abonnementet er sagt opp av deg eller Happii før dette. I noen tilfeller vil datoen for når du blir belastet forandre seg, for eksempel hvis det ikke er mulig å få bekreftet gyldighetsdato og øvrig informasjonen forbundet med betalingsmetoden du har valgt, som f.eks. opplysningene om ditt kredittkort.

4.3.Prisene vises på Huffagjengen.no sin nettside. Betaling skjer med kreditt-/debetkort eller annen betalingsmetode (inkludert, men ikke begrenset til betalinger via app) som Happii til enhver tid måtte informere deg om. Ved bruk av kredittkort kan Happii nekte eller blokkere kredittkort som ikke er utstedt i det landet Tjenesten er tilbudt Brukeren. Happii forbeholder seg retten til å til enhver tid og etter eget forgodtbefinnende å nekte visse typer kredittkort.

4.4.Prisene kan variere avhengig av hvilken betalingsmetode som brukes. Hvis prisene varierer, vil dette kommunisere på huffagjengengen.no sin  nettside i forbindelse med generell informasjon om priser. Videre inkluderer ikke prisene datakommunikasjonskostnader eller gebyrer som din internett- eller telekommunikasjonsleverandør kan kreve i henhold til din avtale med en slik tjenesteleverandør.

4.5.Ved uteblitt eller forsinket betaling forbeholder Happii seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til Tjenesten. Om dette skulle inntreffe, logg inn på huffagjengen.no sin nettside med brukernavn og passord og reaktiver ditt abonnement fra din konto under «mine sider». Ved for sen betaling har Happii rett til å belaste deg en rimelig forsinkelsesrente, purregebyr, og der det er aktuelt, lovfestede innkrevingsgebyrer.

5. Gavekort

5.1.Happii kan tilby ulike typer Gavekort. Noen Gavekort kan være produktspesifikke, noe som betyr at et slikt Gavekort er koblet til en bestemt abonnementsplan eller enkeltkjøp, som er valgt av kjøperen på kjøpstidspunktet. Et slikt Gavekort kan kun brukes i samsvar med vilkårene som gjelder for den aktuelle planen.

5.2.Når du registrer deg som Abonnent med et Gavekort, godtar og aksepterer du disse Vilkårene på de samme vilkår som et betalende medlem av Tjenestene gjør, med unntak for betalingsbestemmelsene.

5.3.Som bruker av et Huffagjengen Gavekort vil du få full tilgang til Tjenesten i perioden som fremgår på Gavekortet, og i henhold til den aktuelle abonnementsplanen. Ved utløpet av Gavekortet blir tjenesten automatisk avsluttet med mindre du registrerer deg som betalende Abonnent eller løser inn et nytt Huffagjengen Gavekort. Hvis du aktiverer et Huffagjengen Gavekort når du allerede er Abonnent på tjenesten, vil Happii stanse kravet på betaling for Tjenesten midlertidig frem til Gavekortet utløper, hvorpå du automatisk blir ført tilbake som betalende kunde til Tjenesten og fortsetter den månedlige abonnementsbetalingen. Hvis Gavekortet du aktiverte i et slikt tilfelle gjelder for en annen abonnementsplan enn den du opprinnelig abonnerte på, blir du automatisk ført tilbake til din tidligere abonnementsplan. Men hvis en slik abonnementsplan er basert på et produktspesifikt Gavekort, blir du automatisk overført tilbake til din abonnementsplan, basert på en betalingsmåte som ikke bruker et Gavekort.

6. Avbestilling når du har angrerett

6.1.Når du registrerer deg som Abonnent på Tjenesten, uavhengig av hvilket abonnement eller kjøp du velger, har du fjorten (14) dagers angrerett i samsvar med den norske angrerettsloven. Angrerettsfristen begynner å løpe på datoen for tegning av abonnementsplanen.

6.2.Hvis du begynner å lytte eller lese en lydbok eller e-bok, eller bruke Tjenesten på annen måte, godtar du at du mister retten til å kansellere kjøpet av Tjenesten i henhold til angrefristen nevnt i punkt 8.1 ovenfor. Du har imidlertid rett til si opp Tjenesten i henhold til punkt 12 nedenfor.

6.3.Hvis du vil si opp Tjenesten før angrefristen utløper, anbefaler vi at du informerer oss ved å bruke skjemaet som er tilgjengelig på nettsiden til Happii eller angrerettskjemaet fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet som er tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564, og at du sender det til support@Huffagjengen.no fra e-postadressen som er registrert på din konto. Du kan imidlertid også bruke andre måter å melde fra til Happii om at du ønsker å avbestille kjøpet innenfor angrefristen.

6.4.Hvis du er belastet feil, vil du bli kreditert det belastede beløpet innen fjorten (14) dager fra den dagen Happii mottok meldingen din.

7. Immaterielle rettigheter

7.1.Tjenesten er vår opphavsrettsbeskyttede eiendom og inneholder opphavsrettsbeskyttet eiendom til våre lisensgivere eller rettighetshavere, og alle varemerker, servicemerker, handelsnavn, handelsmerker og andre immaterielle rettigheter i Tjenesten eller i Innholdet som er tilgjengelig for deg fra Tjenesten eies av oss eller våre lisensgivere eller rettighetshavere eller tilknyttede selskaper. Unntatt ved skriftlig samtykke fra oss, kan ikke noe element i Tjenesten eller dets Innhold brukes eller utnyttes på noen annen måte enn som en del av Tjenesten som tilbys til deg under Vilkårene. Du kan eie de fysiske enhetene der levering av elementer av Tjenesten til deg skjer, men vi beholder fullt og helt eierskap til Tjenesten og alle immaterielle rettigheter i den tilknytning. Vi overfører ikke rettigheter eller eierskap til noen del av Tjenesten til deg, og vi overfører heller ikke noen rettigheter eller eierskap til noen del av Innholdet som er tilgjengelig fra Tjenesten til deg. Ingenting som leveres av et merke som eies eller lisensieres av Happii, skal tolkes som å gi, underforstått eller på annen måte, lisens eller bruksrett til et varemerke som vises på eller innenfor Tjenesten til deg.

8. Innhold og programvarelisens

8.1.Innholdet som tilbys deg via Tjenesten, kan variere fra tid til annen og mellom de forskjellige land og regioner der Tjenesten er tilgjengelig. Innholdet kan også variere avhengig av hvor du befinner deg når du åpner tjenesten. Happii kan ikke garantere at Tjenesten eller Innholdet som er tilgjengelig gjennom Tjenesten, vil være tilgjengelig for bruk i et annet land enn ditt bostedsland der Tjenesten er tilgjengelig for deg. For informasjon om Innholdet som er tilgjengelig i ditt land, vennligst besøk huffagjengen.no sine  nettsider. Vær oppmerksom på at Happii ikke har noen plikt til å varsle deg om eventuelle endringer i Innholdet som tilbys.

8.2.Tjenesten er konfigurert til å muliggjøre bruk av Tjeneste-programvaren, dets Innhold, virtuelle elementer eller annet materiale som eies eller lisensieres av oss. Vi gir deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, ikke-overførbar lisens for å få tilgang til og bruke Tjeneste-programvaren, dens Innhold, de virtuelle elementene eller annet materiale for ditt personlige, ikke-kommersielle bruk.

8.3.Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; kopiere, reprodusere, duplisere, modifisere, lage avledede verk fra, vise, publisere, distribuere, formidle, kringkaste, overføre, selge, leie, lease, låne, underlisensiere eller sirkulere eller på annen måte utnytte noe materiale og/eller deler av eller hele Tjenesten til en tredjepart (herunder, uten begrensning, visning og distribusjon av materialet via en tredjeparts nettsted) uten eksplisitt skriftlig samtykke fra Happii, eller med mindre annet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende og ufravikelige lov.

8.4.Du bekrefter, innestår for og samtykker også i at du, og alle som som du måtte gi tilgang til Tjenesten gjennom din konto, ikke vil; (1) omfordele, omgå eller deaktivere et Innholdsbeskyttelsessystem eller digital rettighetsadministrasjonsteknologi som brukes i Tjenesten; (2) dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere enhver tjeneste til en menneskelig lesbar form; (3) fjerne identifikasjon, opphavsrett eller andre proprietære merknader; eller (4) logge inn eller bruke Tjenesten ulovlig eller uautorisert eller på en måte som tyder på en tilknytning til våre produkter, tjenester eller merker.

8.5.Dette kapittel 10 gjelder også for enhver som har tilgang til Tjenesten.

9. Tredjeparts Innhold og lenker

9.1.Eksterne hyperkoblinger og/eller andre elementer generert av tredjeparter som er tilgjengelige fra Tjenesten, vår nettside og eventuelle fora levert av Happii både innenfor og utenfor Tjenesten, er ikke en godkjenning fra Happii og/eller dets tilknyttede selskaper av meninger eller synspunkter uttrykt av slike tredjeparter på eller utenfor deres nettsteder/sosiale medie-plattformer. Happii verifiserer ikke, godkjenner ikke eller er ansvarlig for nøyaktigheten, gyldigheten, fullstendigheten eller kvaliteten på Innholdet på disse tredjeparts nettstedene. Videre er Happii ikke ansvarlig for kvaliteten på eller levering av produkter eller tjenester som tilbys, tilgjengeliggjøres, innhentes av eller annonseres på slike tredjeparts nettsider/sosiale medier. Happii er ikke ansvarlig for Innhold levert på noen tredjeparts nettside/sosiale medie-plattform, og Happii er ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller annen skade, uavhengig av om det oppstår ved uaktsomhet, kontraktbrudd, ærekrenkelse, brudd på opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter, forårsaket av visning, distribusjon eller utnyttelse av informasjon eller Innhold som finnes på disse tredjeparts hyperkoblede nettsteder/sosiale medie-plattformer.

9.2.Tjenesten kan integrere, integreres i eller leveres i forbindelse med tjenester og Innhold fra tredjepart. Happii kontrollerer ikke disse tredjepartstjenestene eller Innholdet. Du bør lese nøye alle avtaler eller bruksvilkår og retningslinjer for personvern du mottar som gjelder for tredjepartstjenester og/eller Innhold.

10. Happiis rettigheter og ansvar

10.1.Som en del av Tjenesten, kan Happii kontakte deg via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkte via Tjenesten for å kommunisere om funksjonaliteten (inkludert å sende påminnelser om utløpsdato til kredittkort) og Innholdet i Tjenesten. Der det er aktuelt kan Happii også, med mindre du har avslått slik kontakt, ta kontakt med deg via post, telefon, SMS, MMS, e-post eller direkte via Tjenesten vedrørende kampanjer eller lignende aktiviteter, produkter og hendelser som er relatert til Tjenesten.

10.2.Hvis du har særskilt avtalt og akseptert det, kan Happii også kontakte deg via andre kommunikasjonsmidler, f.eks. via tredjepartsplattformer for sosiale media.

10.3.All kommunikasjon mellom Happii og Abonnenten skal være i samsvar med Happiis personvernpolicy.

10.4.Happii er ikke ansvarlig for forstyrrelser i mobilnettet eller tjenester fra internettleverandører.

10.5.Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, syv (7) dager i uken. Happii garanterer imidlertid ikke at Tjenesten alltid vil være uten feil eller avbrudd. Hvis det oppstår feil eller forstyrrelser som påvirker Tjenesten, vil Happii ha mulighet til å rette opp disse uten at det foreligger kontraktsbrudd, det vil si brudd på Vilkårene. Happii har også rett til, innen rimelighetens grenser, å lukke Tjenesten, for eksempel for å utføre oppgraderinger og vedlikehold.

10.6.Happii har rett til, helt eller delvis, å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter Vilkårene til en tredjepart. Happii har også rett til å engasjere underleverandører for å utføre sine forpliktelser i henhold til Vilkårene. Eventuelle endringer som kan påvirke behandlingen av dine personopplysninger skal håndteres i samsvar med Happiis personvernpolicy.

10.7.Happii kan etter eget forgodtbefinnende gjøre endringer i Vilkårene. Når Happii gjør vesentlige endringer i Vilkårene til ulempe for deg, vil dette bli formidlet til deg, f.eks. ved å fremvise en melding i Tjenesten eller ved å sende deg en e-post, SMS eller et push-varsel via tjenesten senest tretti (30) dager før endringene trer i kraft. I noen tilfeller vil vi be om ditt uttrykkelig samtykke, og i noen tilfeller vil vi varsle deg på forhånd og din fortsatte bruk av Tjenesten vil utgjøre din aksept av endringene. Det er derfor viktig at du leser enhver meddelelse eller melding fra oss nøye. Hvis du ønsker å avslutte din bruk av Tjenesten på grunn av slike oppdateringer eller endringer i Vilkårene, kan du når som helst si opp abonnementet ditt på nettsiden, eller sende oss en e-post. Vær oppmerksom på at en e-post krever lengre behandlingstid, så den raskeste og sikreste løsningen er å gjøre det på nett.

11. Brukerens rettigheter og ansvar

11.1.Med mindre annet følger av eventuelle tilleggsbetingelser, kan Abonnenten kun lytte til lydbøker, lese e-bøker og bruke Innholdet i tjenesten for Abonnentens private, ikke-kommersielle bruk. Brukere av Tjenesten kan f.eks. ikke spille lydbøker for et publikum eller på et offentlig sted. Kontoopplysningene dine (inkludert, men ikke begrenset til innloggingsdetaljer) er personlige og de kan ikke deles med andre.

11.2.Abonnenten forplikter seg til å ikke omgå eller forsøke å omgå tekniske eller andre begrensninger som er på plass for å hinder kopiering av Innholdet i Tjenesten, og å ikke kopiere, helt eller delvis, lydbøker, e-bøker eller annet Innhold i Tjenesten, selv for privat bruk.

11.3.Du erkjenner og godtar at din tilgang til og bruk av Tjenesten må skje i samsvar med Vilkårene. Du anerkjenner og godtar også at det samme gjelder for alle som du tillater tilgang til Tjenesten via kontoen din. Tilgang til annen bruker kan bare gis av deg i henhold til Vilkårene.

11.4.Hvis du er offline fra Tjenesten i en periode på tretti (30) dager eller mer og midlertidig har lastet ned Innhold i appen, kan Happii kreve at du skal gå online for å sikre at du fortsatt har et aktivt abonnement på Tjenesten og for å oppdatere Innholdet i Tjenesten. Hvis du nekter å gjøre dette, forbeholder Happii seg retten til å stanse ytterligere bruk av Tjenesten inntil du har bekreftet at du har et aktivt abonnement hos Happii. Hvis et slikt abonnement ikke kan bekreftes, kan Happii, etter eget forgodtbefinnende, fortsette å suspendere Tjenesten eller avslutte kontoen din.

11.5.Du er ansvarlig for at informasjonen som er oppgitt ved registrering, er korrekt, og at alle personopplysninger gitt til Happii, inkludert din e-postadresse, er korrekte. Du er ansvarlig for å informere Happii om enhver endring i opplysningene, spesielt din e-postadresse. Eventuell e-post som Happii sender til din e-postadresse, anses å være mottatt av deg innen to (2) dager etter at e-posten er sendt.

11.6.Du er ansvarlig for å opprettholde kontroll over din konto for å hindre uønsket tilgang til Tjenesten, og forplikter deg til ikke å røpe ditt passord eller andre personlig informasjon som er knyttet til din konto, så lenge du abonnerer på Tjenesten.

11.7.I eventuelle vurderinger av lydbøker, e-bøker eller annet litterært Innhold som Abonnenten skriver, er Abonnenten ansvarlig for at Abonnentens meninger uttrykkes i henhold til gjeldende lover og med respekt for andre, og at Abonnenten ikke bruker ord eller uttrykk som kan oppfattes som diskriminerende eller unødvendig støtende eller upassende i fora som kan knyttes til Happii. Det er videre Abonnentens ansvar å sørge for at Abonnenten ikke legger inn, bruker eller deler immateriell eiendom tilhørende tredjepart, eller poster, bruker eller deler Innhold eller kommentarer som er eller sannsynligvis kan tolkes som ulovlig, f.eks. ærekrenkende Innhold, materiale som skildrer eller foreslår seksuelt misbruk eller kommentarer på nettet.

11.8.Abonnenten har ikke rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Vilkårene, med mindre Abonnenten har Happiis skriftlige samtykke til å gjøre det.

11.9.Abonnenten kan ikke bruke Tjenesten på noen måte som forårsaker eller kan forårsake at Tjenesten avbrytes, skades eller svekkes på noen måte. Du forstår at du, og ikke Happii, er ansvarlig for all elektronisk kommunikasjon og Innhold som sendes fra enheten til oss, og du kan bare bruke Tjenesten, enheten din og vår nettside og alle forum som Happii tilbyr både i og utenfor Tjenesten til passende og lovlige formål. Deretter godtar du å ikke bruke nettstedet til uredelige formål eller i forbindelse med kriminell handling eller annen ulovlig aktivitet eller for å sende, bruke eller gjenbruke materiale som ikke tilhører deg eller ulovlig, støtende (inkludert, men ikke begrenset til, materiale med seksuelt eksplisitt Innhold eller som fremmer rasisme, hat eller fysisk skade), villedende, misvisende, fornærmende, uanstendig, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, pornografisk eller som krenker opphavsrett, varemerker, konfidensialitet, personvern eller annen proprietær informasjon eller rett; eller ellers er skadelig for tredjeparter.

11.10.Dersom Tjenesten, eller deler av denne, er uriktig eller feil, oppfordres du til å kontakte Happii ved hjelp av kontaktskjemaet på Happiis nettside, fra e-postadressen som er registrert på din konto eller ved hjelp av andre midler for å informere oss eller å sende inn en klage.

 

12. Avtalepart

12.1.Tjenesten leveres og gjøres tilgjengelig under Vilkårene fra Happii AS, et aksjeselskap etablert i Norge med organisasjonsnummer 926909010, og forretningsadresse Slattum Terrasse 25c, 1480 Slattum. For å kontakte oss eller vår kundeserviceavdeling, vennligst send en e-post til support@Happii.com.

13. Diverse

13.1.Tjenesten leveres til deg utelukkende med et ikke-kommersielt formål om underholdning, informasjon og andre lignende formål.

13.2.Vilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med norsk rett, med unntak for norske lovvalgsregler. Vilkårene vil imidlertid ikke begrense eventuelle forbrukerrettigheter som du kan ha rett til i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland hvis det er forskjellig fra det som er nevnt ovenfor.

13.3.Ved en tvist mellom Happii og Abonnenten skal partene først forsøke å løse tvisten ved avtale. Hvis partene ikke blir enige, kan tvisten henvises til Forbrukerrådet ved å fylle ut en klage her: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0061/. Ellers skal tvisten avgjøres av domstolene i Norge.

13.4.I tillegg har EU-kommisjonen en nettside for tvisteløsning på nettet, dedikert til å hjelpe forbrukere og selgere med å løse tvister utenom domstolene, som er tilgjengelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

13.5.Hvis du er misfornøyd med Tjenesten, Innholdet som er tilgjengelig der, eller med Vilkårene, er ditt eneste rettsmiddel å avslutte din tilgang til og bruk av Tjenesten.

13.6.For å få mer informasjon om Tjenesten, eller hvis du trenger hjelp med en hvilken som helst funksjon eller med din konto, vennligst kontakt support@Happii.com.

Sist revidert 4. okt 2021